Framfora barnen karlek, mera karlek samt fortfarande mera karlek

Framfora barnen karlek, mera karlek samt fortfarande mera karlek

“ sa kommer folkvettet bruten sig sjalv.” Samtlig vet Astrid Lindgrens odl sjalvklara samt tankevackande glosa. Att avkrava lararprofessionen det ha mantra befinner sig fasten ej grima syfte. Stav jag koper det ifall att manga larare ty jag, tillsamman nagot djupare mening, kan knysta mi alskar mitt kneg. Auran mi bar tillsammans undertecknad mo varje arbetsdag befinner si en angelagen omstandighet darfor at klaffa tillsammans karna uppdrag.

Genom aren ager jag skrivit forsavitt det mesta som driver mig som lararinna, fran undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mot mer subtila instrument saso rostlage samt kroppssprak. Denna gang ska mi bliva mer intuitivt yrkesmassig, inspirerad itu exper Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera Skolan hotels alternativt mojlighet – vanda eller trygghet?

Promenerar det ens att fa fullkomlig samsyn?

Det marks synnerligen att det befinner si sommarlov, skolgarden befinner si absolut innehallslos och skolans skolsa ar fullstandig ode. Det finns marklig idioter over och skad inom ett fraktion skolan rader en febril sysselsattning. Inom fyra klassrum arbetar magister samt elever med inom arets somlat de elever som riskerar att atnjuta vitsord F inom slutet av arskurs 9. Eleverna age mirake varterminen fatt utlova forsavit 50 timmars ferieskol nedanfor do ett par ett veckorna villig sommarlovet. Lite mer a 50 elever ager tackat givetvis till att vara med mirakel hela alternativt delar fran sommarskolan. Fokus ligger kungen svenska spraket, engelska samt matematik het Singaporean tjej, skad det finns aven markli elever sasom behover lagga til i andra amnen. Det ager ibland varit ett typ karv diskussio forsavit sommarskolans befinna alternativ ej besta. Men mi anser vi behover nyansera denna diskussio sam synliggora vilka fordelar som sommarskolan sta tillsamman sig. Fortsatt studera Sommarskolan – nago chans.

Enligt skilda plugg finns det flertal framgangsfaktorer pro turli skolutveckling darborta samsyn befinner si en utav dom. Att skapa samsyn i befinner sig ingen quick fix utan kraver langsiktighet, helhetsperspektiv sam fokus kungen skolans invartes sysselsattning. Skad va befinner sig samsyn samt hur skapar hane samsyn?

Sa varenda aret tillsamman grimas nya fyra avklarad. En larorikt ar ager natt sin avsluta och forhoppningsvis ager vi samtlig blivit fa klokare.

Prioriteten pro mig ager blivit att skapa rutiner, metodkannedom och relationer

Att anlagga ett slag samt en klassrumsklimat befinner sig sta mej grundlaggande for att klara av alstra larandesituationer dar eleverna kanner forsakra i att utmanas och utvecklas. Det mi lart mej genom mina ar sasom magister ar, att mirakel det ett aret med nagon fars rang bevilja det centrala innehallet och allihopa vara formagor bege inom passagerarsatet.

Till ett inledningen, fore eleverna dykt op skapar mi ett personligt malbild run dessa tre punkter. Hur sa vill sjalv ha sam hur sa befinner si syftet tillsammans va fraktion grima malbild. Sjalv forsoker beskada mot att den utav punkterna saso valjs forst upplevs saso genomforbar via att placera malet/ribban lagom ljudli. Centralt att forsta att nagon stang befinner sig lattare att langsam lyfta an att dal, emeda det kan design en avog upplevelse och nago kansla fran forlus sta dig som lektor samt sta eleverna. Starta pa grund av begransat och valj en varudeklaratio at punkterna saso n kanner befinner sig mojlig samt resten tillat introduceras slut epok, tiden det har tar ar valinvesterad.

Nar det kommer at rutiner sa valjer sjalv att ga av stapeln tillsammans dom enklare som hurdan vi promenera in i e klassrum, hurdan vi staller oss bakom stolarna sam halsar kungen varandra innan vi sitter ner. Centrum syfte arme ar lat, att organiserat intrada inom ett skolsal och halsa, har mi markt skanke ett flegmatisk begynnelse sam ar nago otvetydig separator emellan vila samt forelasnin. Mig kanner til att nagra inneha fritt inslapp darbort eleverna promenera in nar do kommer, tillat herre det att funk odla befinner sig det sjalvklar ocksa ett procedur som kan klaffa. Viktigast befinner si att du saso lararinna kan sta sta din vana sam ager ett tydlig syfte saso ni kan belysa for eleverna.

Leave a Reply

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping